Promoties filteren

Promoties & reclamefolders van Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering folders en promoties

De HZIV is een openbare instelling van sociale zekerheid. Ze neemt alle prestaties op zich inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, net zoals de ziekenfondsen, maar onder een publiek statuut: * tegemoetkoming in de kosten van geneeskundige verstrekkingen; * uitkering ter vergoeding van loonverlies (door ouderschap, ziekte of invaliditeit); * uitkering voor begrafeniskosten. Het publieke statuut van de HZIV impliceert dat ze: * iedereen verwelkomt die een beroep doet op haar diensten, ongeacht het medisch, economisch, cultureel of filosofisch profiel van de verzekerde; * het principe van gratis inschrijving moet toepassen; * uitsluitend het systeem van de verplichte verzekering toepast.

Bekijk hier de vorige Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering reclamefolders

Reclamefolders van Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Momenteel verwerken wij geen folders van Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Je vindt andere winkels via de Winkels pagina.